Sádrokartonové systémy

1. Stěny

Sádrokartonové systémy suché vnitřní výstavby jsou určeny pro širokou oblast použití v interiérech, a to jak u novostaveb, tak i při rekonstrukcích a při opravách bytových, občanských i průmyslových staveb. Využít je lze mimo jiné i na montáž příček a pro obklady stěn.

Konstrukce příček slouží především k členění interiérů na jednotlivé místnosti, ale také k vedení potřebných instalací. Splňují jak estetické tak i stavebně fyzikální požadavky, které jsou na ně kladeny. Předsazené stěny jsou používány pro estetické vylepšení stávajících povrchů, zvýšení hodnot tepelně izolačních vlastností a neprůzvučnosti stěn, případně pro vytvoření meziprostoru pro vedení instalací, což je zvláště vhodné při rekonstrukcích (např. v panelových domech). Dutinu uvnitř konstrukce je možno využít k vedení instalací všeho druhu. Ideálně rovná plocha stěny pak může být snadno opatřena zvoleným druhem interiérového nátěru či nalepenou tapetou.

Nezůstávejme však s využitím sádrokartonu pouze pro účely prostého dělení interiéru. Konstrukce kombinované ze sádrokartonových a sádrovláknitých desek jsou velmi efektivním a prověřeným řešením i pro mezibytové či bezpečnostní stěny i vysoké příčky.

Na všech stavbách se ve větší či menší míře projeví výhody tohoto moderního způsobu stavění bez použití „mokrých” stavebních procesů. Především rychlost výstavby, nízká hmotnost, minimální tloušťka, požární odolnost a vysoké hodnoty zvukové izolace.

Možnosti konstrukcí příček

Nosná konstrukce příčky je vytvořena z pozinkovaných ocelových profilů CW a UW nebo může být nahrazena konstrukcí z dřevěných hranolů. Opláštění příčky je v jedné nebo ve více vrstvách a provádí se buď deskami sádrokartonovými, sádrovláknitými (resp. jejich kombinací), nebo speciálními deskami pro obloukové stěny či pro požární konstrukce s vysokými požárními nároky. Od počtu konstrukcí, počtu a typu desek a objemové hmotnosti minerální izolace se odvíjí nejen hmotnost a tloušťka stěny, ale i tepelněizolační vlastnosti, hodnoty vzduchové neprůzvučnosti (až 70 dB) a požární odolnosti (až EI 180).

Příčky s opláštěním ze sádrovláknitých desek

Dělicí stěny a příčky se stále častěji oplášťují sádrovláknitými deskami. Hlavním argumentem pro zvolení tohoto typu desky je především několikanásobně větší mechanická odolnost, pevnost a také únosnost než u sádrokartonu. Sádrovláknité desky jsou ve výrobě lisovány pod vysokým tlakem ze sádry, papírových vláken a minerálních přísad a jsou hloubkově impregnovány proti zvýšené vzdušné vlhkosti. Vlastnosti materiálu předurčují i uplatnění konstrukcí ve výstavbě – v koupelnách, bytových jádrech, příčkách, po kterých je požadována vysoká únosnost. Stěny ze sádrovláknitých desek mají dokonce o třetinu vyšší vzduchovou neprůzvučnost než konstrukce z plynosilikátu, takže jsou s výhodou umísťovány i do ostatních částí interiérů.

Hybridní konstrukce – kombinace sádrokartonu a sádrovlákna

Kombinací sádrokartonových a sádrovláknitých desek v plášti získají konstrukce vyšší odolnost při zatížení rázem než při použití jen sádrokartonových desek. Odtud pramení menší riziko proražení nebo mechanického poškození v exponovaných oblastech. Při relativně nižší plošné hmotnosti vykazují stěny vyšší hodnoty vzduchové neprůzvučnosti než tradiční zděné konstrukce. Tyto stěny mají také vysokou únosnost, snadnější kotvení zavěšovaných břemen a dosahují požární odolnosti až 90 minut.

Kombinované stěny vyřeší i případy, kdy investorům z různých důvodů vadí „dutý“ zvuk při poklepu na povrch obvyklých sádrokartonových konstrukcí, protože prostě nezní “dutě”. Vzájemnou záměnou opláštění (první plášť sádrokarton, druhý plášť sádrovlákno či naopak) lze řešení optimalizovat dle konkrétních uživatelských požadavků.

Konstrukce se speciálními sádrovláknitými deskami

Obloukové stěny - Architektonicky zajímavým řešením interiéru jsou bezesporu obloukové stěny. Tyto konstrukce se montují ze standardních součástí a opláštěny jsou speciálními sádrovláknitými, za sucha tvarovatelnými deskami (např. Riflex). Desky se ohýbají za sucha a připevňují se na již přikotvené a dle požadavků zakřivené profily.

Vysoké příčky

Neustálý vývoj a výzkum mění i další klasické způsoby stavby. Doménou, do které se konstrukce ze suché výstavby příliš „nepouštěly”, bylo dělení prostor ve vysokých budovách. Avšak už i tato oblast byla dobyta sádrokartonovými vysokými příčkami. Požárně odolné sádrokartonové stěny posunují limitní výšku vertikálních sá¬drokartonových konstrukcí z dosavadních deseti metrů na neuvěřitelných 15,46 m. Tyto výškové konstrukce stěn nacházejí uplatnění ve skladových a montážních halách, průmyslových objektech či v hypermarketech. Stěnová konstrukce, jež se stává díky svým parametrům a užitným vlastnostem jedinečnou, je založena na nové dimenzi tenkostěnných profilů CW 150 opláštěných stanoveným způsobem sádrokartonovými deskami RF (DF).

Při montáži konstrukce jsou používány výhradně nehořlavé materiály, které nezvyšují intenzitu případného požáru. Tyto stěny jsou schváleny jako protipožární konstrukce s požární odolností EI 60 min.

Bezpečnostní konstrukce

Bezpečnostní konstrukce jsou tvořeny standardními systémovými ocelovými profily a opláštěny sádrokartonovými deskami. K zajištění dostatečné bezpečnosti slouží přidání jedné nebo dvou vrstev ocelového pozinkovaného plechu. V dutinách bezpečnostních konstrukcí je vložena minerální izolace, zajišťující hlavně optimální funkci z hlediska akustické izolace (např. vzduchová neprůzvučnost příčky SK14 (BT3) na jednoduché konstrukci z profilů CW činí Rw = 61 dB). Taková bezpečnostní příčka při tloušťce pouhých 127 mm je vhodná jako příčka mezibytová nejen s ohledem na bezpečnost proti neoprávněnému vniknutí (pojistitelnost bytu), ale vyhovuje i předepsaným nárokům na zvukovou izolaci mezi sousedícími byty.

Bezpečnostní konstrukce v systémovém řešení suché výstavby mají:

 • nízkou hmotnost – kromě nákladů na dopravu a manipulaci je výhodou tam, kde tradiční konstrukce s ohledem na svojí hmotnost nevyhovují z hlediska statiky objektu, resp. vyžadují dodatečné stavební úpravy,
 • rychlý postup výstavby – není třeba technologických přestávek, nutných pro tradiční mokré technologie,
 • systémové certifikované řešení
 • minimální tloušťku – u bezpečnostních mezibytových příček zvětšuje užitnou plochu bytu v porovnání s užitím tradičních konstrukcí, jejichž tloušťka pro dosažení stejných parametrů bývá často více než dvojnásobná,
 • požární odolnost je minimálně EI 60 minut (dle zvoleného druhu opláštění a vložené minerální izolace),
 • možnost vytvoření chráněného prostoru uvnitř halových objektů – společným použitím bezpečnostních příček, předstěn a mezistropů může být vytvořen chráněný (bezpečný) prostor ve velkých objektech.

Mezibytové stěny

Na trhu existují i hybridní konstrukce, které kombinují sádrokartonové, sádrovláknité desky a výztužný plech s kategorizací do bezpečnostní třídy BT 3. Při zachování tloušťky konstrukce umožňuje sádrovláknitá deska dosažení vysoké mechanické odolnosti povrchu, což podporuje základní vlastnost příčky – bezpečnost proti protlačení a násilnému vniknutí. Další výhodou je také zjednodušení montáže a v neposlední řadě i podstatné snížení ceny. Kromě toho vykázaly bezpečnostní příčky další zajímavou vlastnost: již tak vysoké hodnoty neprůzvučnosti běžných sádrokartonových příček byly bezpečnostní úpravou ještě zvýšeny. Výsledky měření vzduchové neprůzvučnosti v autorizované zkušebně potvrdily hodnoty Rw = 57 dB při celkové tloušťce konstrukce 126 mm (konkrétně příčky Duragips). Podle skladby konkrétní konstrukce a použitého deskového materiálu lze docílit požární odolnosti až EI 90 minut. Kombinace všech uvedených vlastností přímo nabízí využití bezpečnostních příček ze sádrokartonu a sádrovlákna ve výstavbě bytových domů a objektech občanské výstavby.

Toto řešení dělicích konstrukcí mezi byty má vynikající akustické, požární i bezpečnostní parametry a je ekonomicky výhodné, protože přidává užitnou plochu, a díky suché technologii výstavby zkracuje i celkovou dobu stavby a tím i náklady na pořízení bytu.

Příčky Knauf W11 a W15 viz níže:

Příčky W15

formát PDF (1,84 MB)

Příčky W11

formát PDF (10,3 MB)

2. Stropy

Využít je lze mimo jiné na montáž podhledů a konstrukcí podkroví.

Systém Rigips: V případě použití desek Glasroc F Riflex lze v interiéru vytvořit zajímavé ohýbané konstrukce. Konstrukce obkladů stropů slouží především k zakrytí případných poškozených míst stávajícího stropu anebo nahrazují omítky.

Desky Rigidur se používají u speciálních stropních konstrukcí, které nedovolují použití sádrokartonových desek. Například u rekonstrukcí stávajících stropů, u kterých nám výška místnosti neumožňuje další, dodatečné svěšení konstrukcí.

Zavěšené podhledy navíc umožňují snížení stropu. Tyto konstrukce slouží také k vytvoření prostoru pro vedení potřebných instalací. Spojením s minerální vlnou jako izolací, dosáhneme výrazně zlepšení izolačních vlastností místnosti

Základními výhodami systémů pro montáže podhledů Rigips jsou

 • rychlý postup stavby (bez dlouhých technologických přestávek)
 • suchý proces výstavby (bez zanášení vlhkosti do stávajících konstrukcí)
 • snadná opravitelnost
 • dobré akustické vlastnosti a regulace doby dozvuku (ozvěny)
 • zvýšení požární odolnosti
 • udržování vnitřního mikroklimatu (regulace poměru vlhkosti ve vzduchu)
 • splnění požadovaných stavebně-fyzikálních nároků
 • ekonomická efektivita

Podhledové systémy Rigips - pro nejvyšší možnou funkčnost a nejvyšší estetické nároky

Podhledové systémy Rigips - jejich konstrukci je možné umístit přímo na jakýkoli nosný strop a mohou sloužit i jako základ pro další úpravy, např. malování, tapetování. Určené jsou i na renovace, či zakrytí poškozených stěn.

Akustické podhledy Rigips jsou jedním z dalších řešení, jsou součástí širokého, kvalitního a akusticky účinného sortimentu Rigips. Nejenom bezesparé, ale i demontovatelné kazetové podhledy s rozličnými produkty, designem a variantami - ideální a individuální pro všechny požadavky.

Systém Knauf:

Sádrokartonové stropy

formát PDF (10,6 MB)

Knauf akustické podhledy

formát PDF (16,7 MB)

Knauf samonosné podhledy

formát PDF (1,64 MB)

3. Sádrokartonové konstrukce podkroví

Přestavba nevyužitých podkrovních prostor nabízí možnosti rozšíření, či získání nových obytných místností. Je to výborný způsob jak rychle a levně získat potřebné prostory na bydlení. V některých případech přestavby podkroví, nebo při pracech charakteru přestavby není potřebné stavební povolení.

Půdní vestavby zahrnují horizontální, šikmé i vertikální obvodové konstrukce obytného podkroví. K výstavbě půdních vestaveb jsou sádrokartonové konstrukce ideálním řešením.

Knauf podkroví

formát PDF (5,94 MB)

Základní normy sádrokartonových desek

Po dlouhých odkladech byl schválen dokument ČSN EN 520 Sádrokartonové desky – definice, požadavky a zkušební normy, který obdržel status české technické normy. Tímto přestali platit podnikové normy (převzatá DIN 18 180), kterými se řídila výroba sádrokartonových desek v České republice (firma Knauf v Počeradech a Rigips v Horních Počáplech).

V nové evropské normě se specifikují vlast¬nosti a stanovují požadavky na sádrokartono¬vé desky, které se uplatňují při stavebních konstrukcích. Týká se to i sádrokartonových desek, které se používají při následných výrobních postupech, sloužících k úpravě stavebních konstrukcí. Jsou v ní rovněž zahrnuty desky určené pro plošné dekorace nebo pro nanesení sádrových omítek.

Tato norma popisuje tyto vlastnosti výrobku:

 • reakce na oheň,
 • propustnost vodní páry,
 • pevnost v tahu za ohybu,
 • odolnost proti rázu a tepelná odolnost.

Následující vlastnosti charakterizují celý sestavený systém včetně sádrokartonových desek:

 • pevnost ve smyku
 • odolnost proti ohni
 • vzduchová neprůzvučnost
 • kročejová neprůzvučnost
 • zvuková pohltivost
 • propustnost vzduchu

Tyto vlastnosti se stanovují příslušnými evropskými zkušebními metodami.

Je-li to požadováno, zkoušky mohou být provedeny na sestaveném systému za podmínek, které odpovídají určenému použití. Tato evropská norma zahrnuje také další technické vlastnosti, které jsou důležité pro použití a uplatnění sádrokartonových desek ve stavebním průmyslu, a příslušné zkušební metody. To zajišťuje hodnocení shody s touto evropskou normou. Norma se netýká upravených výrobků ze sádrokartonových desek (laminované apod.).

Z hlediska investorů, projektantů a i montážních firem je nutné ji znát tak, aby bylo možné využít vlastnosti sádrokartonových desek, zejména sádrokartonových konstrukcí, a to hlavně v návaznosti na normy z oblasti požárněbezpečnostních zařízení (požární odolnost) a akustiky (vzduchová a kročejová neprůzvučnost). Z těchto důvodů výrobci sádrokartonových desek pověřili Cech sádrokartonářů ČR, aby školil montážní firmy a vystavoval pro ně certifikáty na montáž sádrokartonových systémů firmy Knauf a Rigips. Pro montážní firmy je z hlediska této normy rozhodující prohlášení o shodě od výrobce, tedy že sádrokartonová deska je vyrobena ve shodě s touto normou.

Pro správné použití sádrokartonových desek a využití jejich vlastností norma rozlišuje tyto druhy desek:

 • sádrokartonová stěnová deska (druh A) – sádrokartonové desky s čelní plochou vhodnou pro nanesení sádrové omítky nebo dekorace, pro účely identifikace se tyto desky označují jako druh A;
 • sádrokartonová stěnová deska se sníženou absorpcí vody (druh H) – tyto desky obsahují přísady, které přispívají ke snížení absorpce vody, jsou vhodné pro speciální aplikace, u nichž se požaduje snížená absorpce vody pro zlepšení vlastností desek. Pro identifikaci jsou tyto desky označeny jako druh H1, H2, a H3, a to podle míry absorpce vody, a mají zelený karton;
 • sádrokartonová plášťová deska (druh E) – desky speciálně vyrobené pro vnější stěny, nejsou určené k dekoraci a nesmějí být trvale vystavené vnějším vlivům počasí. Mají sníženou absorpci vody a musejí mít minimální prostupnost vodní páry. Pro účely identifikace jsou tyto desky značeny jako druh E;
 • sádrokartonová stěnová deska se zvýšenou pevností jádra při vysokých teplotách (druh F) – sádrokartonové desky s lícovou plochou vhodnou pro nanášení sádrových omítek nebo dekorací, tyto desky obsahují minerální vlákna anebo jiné příměsi pro zvýšení soudržnosti jádra při vysokých teplotách. Pro účely identifikace se označují jako druh F a v současné době se vyrábějí s kartonem v růžové barvě;
 • sádrokartonová podkladová deska (druh P) – tyto desky mají lícovou plochu vhodnou k nanášení sádrových omítek, mohou být při výrobě děrovány. Pro účely identifikace se tyto desky značí jako druh P;
 • sádrokartonová deska s kontrolovanou objemovou hmotností (druh D) – sádrokartonové desky s lícovou plochou vhodnou k nanášení sádrových omítek nebo k dekoraci. Tyto desky pro speciální účely mají kontrolovanou objemovou hmotnost. Pro účely identifikace jsou desky označeny jako druh D;
 • sádrokartonová deska se zvýšenou pevností (druh R) – sádrokartonové desky s lícovou plochou vhodnou k nanášení sádrových omítek nebo k dekoraci. Jsou určeny pro speciální aplikace, kde je požadována vyšší pevnost. Mají zvýšenou podélnou a příčnou lomovou pevnost. Pro účely identifikace jsou značeny jako druh R;
 • sádrokartonová deska se zvýšenou tvrdostí povrchu (druh I) – sádrokartonové desky s lícovou plochou vhodnou k nanášení sádrových omítek nebo k dekoraci. Tyto desky jsou určeny pro speciální aplikace, kde je požadována vyšší odolnost povrchu, a jsou vyráběny speciálním výrobním postupem. Pro účely identifikace se značí jako druh R.

Mezibytové stěny

Další důležitou normou je ČSN EN 14 195 Kovové konstrukční prvky, která předepisuje vlastnosti, zkoušení a značení profilů včetně pozinkování. Tato norma se dotýká prakticky všech profilů, které se v systémech sádrokartonových konstrukcí používají.

Z hlediska investorů a projektantů a taktéž montážních firem je mnohem zajímavější připravovaná norma přEN 15 303-1 Návrh a provádění konstrukčních systémů ze sádrokartonových desek, která stanovuje doporučení pro navrhování a provádění systému ze sádrokartonových desek tak, aby byly dodrženy požadované vlastnosti celého stavebního díla.

Úvodní preambule říká, že před zahájením smluvních jednání si všechny zúčastněné strany musejí vyměnit potřebné informace. Návrh musí obsahovat podrobné pracovní výkresy a specifikace, připravené tak, aby poskytovaly potřebné informace pro provedení práce. Musí obsahovat zejména:

 • ochranu proti ohni (požárněbezpečnostní zařízení),
 • ochranu proti hluku (ve smyslu zákona č. 22/ 1997 Sb.).

Důležité je, že norma řeší tolerance v rovinnosti sádrokartonových konstrukcí (v návaznosti na EN ISO 79671), které odpovídají cechem doporučeným tolerancím v rozsahu Q1 až Q4. Od této normy si zejména montážní firmy slibují zrovnoprávnění svého postavení s ostatními účastníky výstavby.