Tondach

Nejdelší tradice materiálu

Historie pálené střešní krytiny sahá daleko do minulosti. Pálené tašky znali již v Řecku asi 2 300 let př. n. l. Oblíbeny byly i v 7. až 9. století v Číně, kdy se již vyráběly i v glazované podobě. Na některé stavby byla tato krytina dokonce předepisována. První pálené tašky na naše území přivezli Římané. Nejstarší pálená krytina vyráběná u nás pochází z období Velkomoravské říše. Známější jsou ale až staročeské tašky z pozdějších dob. Svým tvarem se podobaly římským. Postupem doby se však zmenšovaly a jejich součástí se stalo i korýtko, které bylo do té doby samostatné. V souvislosti s rozvojem měst ve 13. století, který byl spojen se zvýšenou stavební činností, se pálená střešní krytina používala stále častěji. Vznikaly nové cihelny, které byly pro města významným zdrojem příjmů. Cihlářství se stalo významnou živností. V 15. století bylo zaznamenáno jen v Praze osm „cihlářů krycích“, tedy výrobců střešních tašek. Nejrozšířenější krytinou v té době byla krytina prejzová, která byla v pozdějším období i glazovaná.

Trvanlivost

Dle studií a dochovaných pálených tašek se životnost střechy odhaduje až na staletí.

Tradice výroby pálené střešní krytiny je stará tisíce let. Střechy z pálených tašek měli na svých domech již obyvatelé Babylonu, k nám se poprvé keramické tašky dostaly spolu s římskými vojsky.

Ačkoli tehdejší tašky měly do kvality těch dnešních ještě daleko, brzy si získaly značkou oblibu. S rozvojem měst se poptávka po nich stále zvyšovala, výroba vzrůstala a spolu s tím se zlepšovala i technologie jejich výroby.

Základní atribut, pro nějž je pálená taška tak oblíbená, však zůstal od jejího prvopočátku stejný – a tím je vysoká trvanlivost. Ačkoli je na pálené tašky poskytována záruka 33 let, jejich životnost je o mnoho vyšší. Vždyť kdo z nás se někdy nekochal pohledem na krásu staletých malostranských střech? Kdo nestál v údivu nad starou sakrální architekturou, kostely a kaplemi, jež si nelze bez střechy z pálených tašek představit?

Svoji dlouhověkost a trvanlivost získávají pálené tašky díky použitým surovinám a výrobnímu postupu. Tašky se vyrábějí výlučně z hlíny (jílu) odpovídající kvality. Surový výrobek je nejprve vysušen, posléze se vypaluje při vysoké teplotě (více než 1000°C) až ke slinování, kdy dojde ke stavení (spečení) hmoty. Při tomto procesu získává taška svoji pevnost, mrazuvzdornost i trvanlivost.

Vysoká kvalita

Výrobce pálených střešních tašek, firma TONDACH ČR, dbá u svých výrobků na tu nejvyšší jakost.

Přísné testování kvality podle požadavků norem ČSN EN 1304 garantuje tu nejvyšší kvalitu pravých pálených tašek. Tašky jsou kontrolovány ve všech svých fázích výroby – od těžby hlíny až po samotnou expedici výrobků. Přísné testování a zkoušení ukazuje, že tašky vyhoví přísným měřítkům nejen ČSN norem, ale i norem evropských, ČSN EN 1304 - Pálené střešní tašky pro skládané krytiny - Definice a specifikace. Navíc ve všech zkouškových parametrech vysoce překračují normové hodnoty. Všechny výrobky jsou certifikovány TZUS Praha, zkoušky se provádí i v MPA Drážďany a Vídni. V současné době je zaveden a udržován systém jakosti ČSN EN ISO 9001.

Norma ČSN EN 1304 stanovuje požadavky na pálené střešní tašky a tvarovky pro šikmé střechy a vnější a vnitřní obklady stěn. Dále stanovuje i minimální požadavky na výrobek, které zaručí, že při jejich splnění v době dodání, je výrobek schopen plnit svoji funkci i v případě změn, jimž je každý stavební materiál vystaven při běžném používání.

33 let záruka

Nejdelší poskytovaná záruka na základní střešní tašky vyráběné v ČR. Dobrá střecha je opravdu důležitá. Společnost TONDACH Česká republika chce svým zákazníkům nabízet jen tu nejvyšší kvalitu, a proto poskytuje záruku 33 let na pálené střešní tašky TONDACH.

Společnost TONDACH Česká republika s.r.o. (dále jen „TONDACH ČR“) odpovídá nad rozsah zákonné záruky za to, že po shora uvedenou dobu budou, v případě obvyklého užívání, tašky TONDACH prosty vad materiálu a budou mít vlastnosti dle ČSN EN 1304.

Za vady střešních tašek vzniklé následkem mrazu odpovídá TONDACH ČR při splnění následujících podmínek:

  • poškození střešních tašek vlivem mrazu, kterým je snížena odolnost střechy proti vnikání dešťové vody, musí být prokazatelně způsobeno z titulu vady materiálu
  • záruka nekryje vady vzniklé v důsledku nesprávné aplikace tašek, zejména nedodržením požadavků norem a pravidel pro pokrývání střech systémem TONDACH (dostatečné odvětrání střechy, přichycení tašek, při oužití protisněhových zábran jejich správné rozmístění). Systémové požadavky lze získat u prodávajícího nebo na www.tondach.cz
  • záruka mrazuvzdornosti se nevztahuje na lom tašek způsobený tlakem zmrzlého sněhu

TONDACH ČR tímto zároveň poskytuje záruku na kvalitu veškerého jí dodávaného nekeramického příslušenství v systému TONDACH TUNING po dobu 10 let. TONDACH ČR v této souvislosti odpovídá za to, že veškeré takovéto originální příslušenství TONDACH bude mít při správném použití obvyklé funkční vlastnosti.

Podrobné záruční podmínky

formát PDF (394 kB)

Ekologický a zdravotně nezávadný produkt

Pálená taška jako čistě přírodní produkt neškodí životnímu prostředí.

Keramické střešní tašky nabízejí nejen dlouhou životnost, trvalou krásu a vynikající užitné vlastnosti, ale znamenají i ekologický přínos pro životní prostředí.

Pálená střešní krytina se vyrábí na přírodní bázi, kdy se směs zeminy s příměsí jílu míchá s vodou, suší vzduchem a ekologicky vypaluje v pecích vyhřívaných zemním plynem. Tašky tak nabízejí nejen vysokou pevnost a odolnost vůči povětrnostním vlivům a chemické zátěži, ale také další výhody páleného materiálu – ekologičnost i prodyšnost.

Svoji barevnost tašky získávají technologií glazurování či engobace, kdy se na vysušenou tašku nanese tenký povlak z keramické směsi vhodného složení (vodou rozplavené jíly obarvené přírodními oxidy železa) a takto upravený výrobek se vypálí. Opět se tedy jedná o přírodní proces výroby.

Díky použité technologii zaručuje firma TONDACH ČR u svých výrobků maximální odolnost vůči UV záření, kyselým dešťům, sněhu i krupobití. Tašky jsou vlivem postupu výroby stálobarevné, časem nedochází ke změně barevnosti a ani tzv. „neoprší“, na rozdíl od barvených tašek z jiných materiálů.

Ceník střešní krytiny Tondach

formát PDF (4,90 MB)