Rozpočty a ceníky

Zpracování cenové kalkulace je bráno v mnoha ohledech jako samozřejmost, ale je potřeba si uvědomit, že i tato práce vyžaduje určitý čas a s touto činností jsou spojeny i náklady jako doprava, strávený čas při zpracování rozpočtu apod. Mnoho investorů (zvláště stavebních firem, ale i majitelů RD)hledá pouze tu nejlevnější firmu a málo se zajímá o kvalitu práce, zkušenosti, zázemí firmy a její vybavení, certifikaci a reference firmy. Pak se stane, že dotyčný živnostník špatně poradí a provede dílo neodborně, což vede k dalším nákladům na opravy či dokonce až k rekonstrukci celé stavby - střechy.

Na základě poptávky vám zpracujeme orientační cenovou nabídku, která obsahuje veškeré dohodnuté práce a dodávky (předání osobně, emailem, telefonicky ap.) Tato cenová nabídka je zdarma.

Na přání dále můžeme zhotovit zpracování položkového rozpočtu na veškeré stavební prvky a práce a na ostatní dodávky, nutné k úspěšné realizaci (odvoz suti, zábor chodníku,stavba lešení ap.) Tento položkový rozpočet je v případě realizace díla zhotoven zdarma, jinak za úplatu.

Aby byla cenová kalkulace na úrovni, musí být na úrovni i podklady podle kterých se při stanovení nabídky vychází - pokud se jedná o rekonstrukce, zde provádíme zaměření přímo na stavbě. Podklady musí být vždy adekvátní dle typu realizace (rekonstrukce střechy, novostavba, půdní vestavba atd.):

  • půdorys krovu a střechy
  • řezy objektem
  • technická zpráva
  • půdorys podkroví
  • pohledy
  • skladby střešního pláště
  • u novostaveb je potřeba kompletní projektová dokumentace zpracovaná odpovědným projektantem

Před zpracováním nabídek preferujeme osobní jednání, kde si ujasníme řešení detailů, návrh vhodných postupů a výběr materiálů, případně zákazníkem očekávaný vzhled, standard a rozsah cenové nabídky. A to z toho důvodu, že veškerá očekávání zákazníka nejsou obvykle součástí projektové dokumentace. U rekonstrukcí a oprav nabízíme možnost posouzení stavu a zaměření včetně návrhu řešení pro účely nabídkového rozpočtu.

Orientační ceník výrobků

formát PDF (228 kB)