Rozpočty a zpracování nabídek

 • půdorys krovu a střechy
 • řezy objektem
 • technická zpráva
 • půdorys podkroví
 • pohledy
 • skladby střešního pláště
 • u novostaveb je potřeba kompletní projektová dokumentace zpracovaná odpovědným projektantem

Doporučujeme stavební technické detaily - CAD detail:

Projekt CAD detail® vytváří nejen základní detaily, které v podstatě řeší každá školní učebnice, ale hlavně specifické, které přináší každodenní praxe i různé představy investorů. Systematicky rozděluje, sjednocuje technické provedení jednotlivých detailů a nabízí velké množství různých variant řešení. Ve spolupráci s výrobci stavebních materiálů doporučuje optimální použití materiálů a způsoby řešení v situaci, kdy lze maximálně upotřebit vhodné vlastnosti daného výrobků.

CAD detail® lze využít jako "knihovnu" konstrukčních částí detailů pro CAD programy. Všechna technická řešení mají sjednocený systém použitých hladin a čar pro snazší a rychlejší práci s vybranými druhy materiálů.

Konstrukční řešení jsou rozdělena do hlavních oblastí týkající se :

Provedení spodní stavby
 • způsoby a typy uložení základů
 • provedení izolačních opatření i dodatečné
 • řešení prostupů spodní stavbou
Svislé nosné a nenosné konstrukce
 • vzájemné napojení různých typů konstrukcí
 • řešení napojení oken a dveří
 • detaily provedení zateplení stěn
Podlahy a stropní konstrukce
 • doporučené skladby podlah a stropů
 • konstrukce a její propojení s balkony, terasy
 • konstrukce speciálních podlah
Střechy ploché a šikmé
 • skladby plochých střech
 • prostupy konstrukcí
 • řešení provedení detailů podkroví
 • napojení různých typů střech
Schodiště
 • provedení
 • napojení ke konstrukcím
Komínové systémy
 • samostatné
 • dvou a víceprůduchové