Rekonstrukce střech

Rekonstrukce střech může zahrnovat buď generální opravu střechy, částečnou opravu střechy, změnu střešní krytiny, zateplení střechy a jiné větší zásahy do střechy za účelem prodloužení životnosti původní střechy domu.

Firma Střechy Ewerest, s.r.o. vám zhotoví generální opravu či rekonstrukci střechy tak zvaně „na klíč“.

Postup rekonstrukce je shodný dle bodů jako u nové střechy (viz výše) s malými rozdíly:

Vyhodnotí se původní krytina střechy, její životnost, klady střechy a zápory střechy - jaké problémy střecha vykazovala, které prvky střechy se osvědčily a které byly závadné, jak se chovala krytina v zimě (zatékání, led a rampouchy), ve větru, za silného deště apod.

Naše firma Střechy Ewerest vám nabídne několik variant oprav a druhů krytin (někdy se stane, že vašemu prostředí a sklonu střechy vyhoví pouze jedna nebo dvě střešní krytiny).

Následuje tradiční postup jako je vyhotovení cenové nabídky rekonstrukce střechy, doladění detailů a znění smlouvy o dílo, podpis smlouvy a dohodnutí termínů a postupů realizace oprav, vlastní provádění rekonstrukce střechy a předání díla.