Komínové systémy

Součástí střech jsou i komínová tělesa. Technický stav komínových těles se úměrně se stářím zhoršuje. Je velice nutné technický stav komínových těles sledovat a včas provést opravu. Zednická oprava bývá velmi často nutná u komínů, na které byly napojeny plynové spotřebiče bez komínové vložky. Při spalování zemního plynu vznikají agresivní chemické sloučeniny, které těla komínů poškozují. Poškozený komín se může velmi snadno zřítit ze střechy a způsobit velké škody na majetku, ale i životech kolemjdoucích. Je-li zdivo komínů poškozené, hrozí mimo pádu komínu další nepříjemnost, a to zatékání do střechy. Z povrchu komínu většinou postupně opadá omítka, a dříve nebo později dochází k netěsnosti v místě klempířských prvků. Dešťová voda pak protéká mezi cihlovým zdivem komínu a oplechováním. Poškozené zdivo komínů je jednou z hlavních příčin zatékání do střech vůbec.

Je-li komín ve špatném technickém stavu, obdobném, který je vyobrazen níže, je nutné provést celkovou opravu. Při opravě je nejdřívě demontována komínová hlava - betonová deska ukončující komín. Dále musí být rozebráno zvětralé zdivo, až do místa, kde je komínové zdivo pevné. Toto místo bývá obvykle cca 0,5 bm pod úrovní střechy. Při demontáž komínového zdiva dochází i k demontáži oplechování komínu. Je-li provedena demontáž, je nutné těleso komínu nově vyzdít. Na vyzdívku nad střešním pláštěm naše firma používají pálené komínové lícové cihly . Při vyzdívámí komínu je nutné dbát na dodržení vnitřních otvorů komínových průduchů. Po vyzdění komínu je nutné zhotovit betonovou hlavu, vyspárovat cihly speciální spárovací hmotou, očistit je, demontovat lešení a vyčistit střechu. Poté zbývá jen vyhotovit a namontovat nové oplechování, doložit střešní krytinu. Na přání provádíme i ochranný nátěr (průhledný) pro zvýšení životnosti cihel.

Komíny EKO

formát PDF (5,28 MB)

Komíny Schiedel

formát PDF (1,07 MB)